Pressmeddelande
12-09-2016

Kan socialt entreprenörskap förändra världen? Kom och möt åtta entreprenörer som bidrar till en hållbar framtid!

Socialt entreprenörskap diskuteras alltmer som en del av lösningen på vår tids stora globala problem. Men vad är socialt entreprenörskap? Just nu befinner sig  åtta sociala entreprenörer från Brasilien, Malaysia, Nepal, Nigeria, Sydafrika och Uganda  i Stockholm för att delta i det SIDA-finansierade affärsutvecklingsprogrammet SE Outreach, där de får kunskap och verktyg för att skapa en bättre värld via sitt företagande.

Dessa entreprenörer driver sociala företag som bland annat arbetar med att öka bloddonationer i det terrordrabbade  Nigeria via en SMS-service, få fler företag att återvinna material i Brasilien, ta vara på och distribuera solenergi till landsbygden i Uganda och skapa ett cykeldelningssystem i det av trafikinfarkt drabbade Johannesburg.

Sociala entreprenörer är en viktig del i att lösa FN:s samhällsutmaningar. Ger vi dem rätt förutsättningar att lyckas kommer vi se enorm positiv förändring! Säger Nicklas Wallberg, Executive Director på SE Forum.

Den 22 september 2016 anordnar SE Forum, som ansvarar för SE Outreach,  ett event  där entreprenörerna kommer att berätta om vilka förändringar de kämpar för att uppnå. Representanter från näringslivet, biståndsvärlden och politiken är inbjudna för att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att nå FN:s utvecklingsmål och skapa en hållbar framtid via socialt entreprenörskap. För som FNs generalsekreterare Ban Ki-moon har sagt ‘Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista generation som kan bekämpa klimatförändringarna.’

Tid: 22 september, 18:00-21:00     Plats: Berghs, Sveavägen 34, Stockholm.

Läs mer om evenemanget: http://bit.ly/2bFWVDg
Läs mer om entreprenörerna: http://bit.ly/2bFRIeF
Pressbild: http://goo.gl/yVgjnb

För att boka en intervju med någon av entreprenörerna eller fråga om SE Forums verksamhet kontakta Nicklas Wallberg, Executive Director, 0722-2514 98