SE Forum är en ideell förening som sedan 2004 arbetar med att främja socialt entreprenörskap genom att erbjuda stöd, coachning och verktyg till sociala entreprenörer som genom innovation och entreprenöriella metoder vill förändra utmaningar samhället står inför.

Nu söker vi tillskott till nästa års styrelse!

Vi söker personer med stort engagemang och passion för hur företagande kan användas till att lösa sociala och miljömässiga utmaningar. Förtroendeuppdraget är ideellt och som styrelseledamot är du med och sätter agendan och riktningen för föreningen. Utöver ett stort engagemang får du gärna ha ett brett kontaktnät inom området, alternativt specialkunskap inom PR och kommunikation. Styrelsen träffas månatligen och varje ledamot avsätter cirka två timmar i veckan för styrelsearbete alternativt egna projekt för att driva frågan kring socialt entreprenörskap framåt.

Skicka ditt CV till nominations@se-forum.se.

Vi ser fram emot ditt mail senast 10 februari 2014.