Socialt entreprenörskap handlar om att lösa samhällsproblem i en hållbar och global värld med hjälp av innovativt företagande. Har du en idé kring hur samhället, eller världen, skulle kunna bli lite bättre? Sök till Innovationslabb #1 – en tre dagar lång kreativ workshop för dig som behöver avsätta tid och få inspiration för att gå från idé till handling.

Målsättningen är att du efter tre intensiva och kreativa dagar ska vara redo att sjösätta idén eller ta den till nästa nivå. Kursen kommer ge dig metoder, verktyg och livsviktiga tips längs vägen för ett lyckat socialt entreprenörskap.

Var?
I Subtopias lokaler, 10 min från t-bana Alby.

När?
24-26 maj

 • Fredag 24 maj 13:00 – 18:00
 • Lördag 25 maj 09:00 – 17:00 + frivillig kvällsaktivitet
 •  Söndag 26 maj 09:00 – 16:00

Ansökan
Du är inte garanterad plats utan får ansöka genom att:

 • Beskriva vem du är och varför du har valt att söka till kursen
 • Förklara din idé/verksamhet så utförligt du kan
 • Berätta vad du vill få ut av kursen

Skicka din ansökan senast 19 maj till andrea@se-forum.se

Innehåll
De tre dagarna kommer fokusera på frågorna:

 • VARFÖR? (behovet bakom idén)
 • VAD? (affärsidén)
 • HUR? (strategin)

Som en röd tråd genom hela kursen kommer the Business Model Canvas finnas med, en enkel modell för att strukturera arbetet kring affärsmodeller på ett kreativt och visuellt sätt. 

Efter kursen kommer du:

 • Veta vad socialt entreprenörskap är och varför det är viktigt
 • Utvecklat och konkretiserat din idé med hjälp av kreativa metoder
 • Skapat en handlingsplan för att förvandla din idé till handling!

Frågor och funderingar?
Kontakta Andréa Råsberg på andrea@se-forum.se eller 0709 530 116.