Join SE Forum for our seminar at Almedalen!

(Please note, the event is in Swedish.) 

Tid: 6 juli kl 09.00

Plats: House of Social Entrepreneurship (Ullman PR-tält, Hamnplan)

Socialt entreprenörskap – konkurrent eller komplement till biståndet?

Välkommen till ett visionärt samtal om hur innovationer kan bidra till global utveckling. Social Entrepreneurship Forum (SE Forum) har tillsammans med Sida samlat olika aktörer för att diskutera vilka roller vi har att fylla för att uppnå milleniemålen.

SE Forum är sedan 2004 en ideell förening med syfte att främja socialt entreprenörskap. Vår grundsyn är att världens utmaningar som fattigdom, sociala orättvisor och klimathot kan lösas med företagande och hållbara affärsmodeller. SE Forum driver sedan 2011 projektet Outreach, finansierat Sida,  stödjer vi entreprenörer som verkar i utvecklingsländer.

Medverkande:

  • Emma Rung – Programchef Social Entrepreneurship Forum
  • Johan Åkerblom – Senior Adviser Business for Development Sida
  • Stina Billinger – Hållbarhetschef Storebrand/SPP
  • Christine von Sydow – Generalsekreterare FRII
  • Ulrika Stuart Hamilton – Vice VD Entreprenörskapsforum

Moderator: Estelle Joubert Westling – The Good Guys/Social Entrepreneurship Forum